BETTER.
FUTURE.
TOGETHER.

Fark Labs, herkes için daha iyi bir gelecek kurmayı hedefleyen, küresel bir inovasyon ve dönüşüm merkezi. Burada girişimlerin, girişimcilerin, kurumların ve yatırımcıların dünya üzerinde olumlu bir etki yaratabilmeleri için birlikte çalışmalarına, daha yenilikçi olmalarına ve geleceğe daha iyi hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Fark Labs, Farplas Otomotiv’in Ar-Ge Merkezi olarak İstanbul’da kuruldu, büyüyerek Paris ve Seul’a ulaştı, yakında Detroit ve Şanghay’da olacak.

Bölgesel hızlandırıcılardan oluşan etkili küresel ağımızın ve bulunduğumuz küresel coğrafyalardaki önemli girişim sermayesi ortaklarımızın güçlendirdiği inovasyon stratejimiz için, girişimlerin yaşam döngülerinde hızlandırıcıdan yatırımcıya kadar tüm aşamalara dokunan bir yatırım portföyü yaklaşımı uyguluyoruz. Bu yaklaşımı, dört odak alanımız (dikey) için kullanıyoruz: Mobilite, yaşam bilimleri, sürdürülebilir yaşam ve yeni teknolojiler.

Endüstrileri güçlendirerek veya yenilerini inşa ederek değişim yaratanları destekliyoruz. Erken aşamada yatırım yapmak konusunda fazlasıyla etkiliyiz, A serisi yatırım turlarına kadar girişimlere destek ve yatırım sunmayı sürdürüyoruz. Eski iş yapma biçimlerini değiştiren ve geleceğe hazır şirketlerin önünü açan girişimciliği, inovasyonu ve öncü teknolojileri savunarak daha iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyoruz.

İşbirliği halinde bilgi üreterek inovasyona ve dönüşüme yön veriyoruz. Fark yaratanları, öncü şirketleri, risk sermayesi şirketlerini, üniversiteleri ve devlet kurumlarını dört odak alanımız aracılığıyla birbirine bağlayan benzersiz bir ekosistem inşa ediyoruz. Ofis alanı, ortak çalışmaya dayalı bir ortam ve iş geliştirme desteği sunduğumuz, devlet onaylı TEKMER Teknoloji Geliştirme Merkezi bu ekosisteme katkıda bulunuyor. Ayrıca, Türkiye'de yerel inovasyon ekosistemini desteklemek ve kentsel hareketliliği geliştirmek üzere EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye’nin (Avrupa Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik Bölgesel İnovasyon Planlama Merkezi) yürütücülüğünü de üstleniyoruz.

Fark Labs Amerika, Michigan'da bulunan bir merkez olarak, girişimcilerin ve startup'ların ABD pazarına giriş yaparak başarılı olmalarına imkan sağlıyor. Geniş deneyimimiz, kaynaklarımız ve bağlantılarımızı kullanarak, ABD pazarına sorunsuz ve başarılı bir geçiş sağlamak için özel destek sunuyoruz.
Küresel inovasyon ağımızın bir parçası olarak, girişimler ile Amerikan pazarındaki büyük fırsatları bir araya getirerek önemli bir rol üstleniyoruz ve sonuç olarak sınır ötesi inovasyon ve ekonomik büyümeyi destekliyoruz.

Kısacası, hedefimiz geleceğe hazır girişimleri geliştirmek ve birlikte daha iyi bir gelecek yaratmaktır.

FARK LABS
RENKLİDİRAKIŞKANDIRGELİŞİME AÇIKTIR

DEĞERLERİMİZ

01

İnsanlar
en büyük varlığımızdır.

02

Sebat
tavrımızdır.

03

Amaç
itici gücümüzdür.

04

İlerleme
günlük dozumuzdur.

05

Tutku
enerji kaynağımızdır.

ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK, KAPSAYICILIK

Herkesin fikirlerini dile getirebileceği, duyulabileceği ve sıcak karşılanabileceği, çeşitlilik içeren, eşitlikçi ve kapsayıcı bir işyeri ortamı oluşturmaya kararlıyız. Hiçbir şirketin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri olmadan gerçek potansiyeline ulaşamayacağına inanıyoruz.

Fark Labs, cinsiyet, ırk, renk, ulusal köken, din, cinsel kimlik, cinsel yönelim, engellilik, vatandaşlık, medeni durum veya yaş gözetmeksizin herkesi kucaklıyor ve fırsat eşitliği sunuyor.

Hem Fark Labs hem de kadın liderliği aracılığıyla dünyayı dönüştürmek üzere Türkiye’nin ilk kadın odaklı yatırım platformu olarak kurulan Arya, Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme İlkeleri’ni aktif olarak destekliyor.

DIVERSE. FUTURE.TOGETHER.
EQUAL. FUTURE. TOGETHER.
INCLUSIVE. FUTURE. TOGETHER