Back to Fark Labs Blog

Kentsel Hareketlilik Citythonu İstanbul 2023

Ara 4, 2023 1 Min

EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iş birliğinde, İstanbul’un kentsel hareketlilik alanında karşılaştığı sorunlara yeni çözümler geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. 15-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek program süresince sağlanan mentorluk ve verilerle birlikte programa katılan kişilerin değerlendirme sonrasında oluşturulan ekiplerle program tarafından belirlenen “sorun başlıklarına (challenge)” yönelik çözüm önerilerini geliştirmeleri ve başarılı bulunan çözüm önerilerinin belediyeler tarafından hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kentsel Hareketlilik Citythonu İstanbul 2023, katılımcıların değerlendirme sonrasında oluşturulan ekiplerle belirlenen konu başlıkları üzerinde çalıştığı, süreç boyunca fikirlerini başlangıçtan sunulabilir bir projeye veya prototipe kadar geliştirdiği, şehir içi mobiliteye odaklanan bir etkinliktir. Bu yılın odak noktası “Mobilite Merkezleri” olacaktır. Bu konularda bir grup uzman ve girişimcinin İstanbul için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler oluşturmak üzere çalışacağı bir program kurgulanmıştır. Citython süresince ekiplere deneyimli mentorlar ve konuşmacılar eşlik edecek ve süreç boyunca destek verilecektir. Citython, proje ekiplerinin 5 dakikalık sunumları, soru-cevap ve kazanan takımı seçecek jüri heyetinin değerlendirmesiyle sona erecektir.

Citython Nedir?

Citython, Hackathon ve Ideathon gibi etkinliklerin evrimleşmesiyle tasarlanmış, pratik çözümlerin geliştirilmesindeki yetkinlik boşluğunu doldurmayı hedefleyen bir etkinliktir. Kısa bir zaman dilimi içerisinde şehirlerin karşılaştıkları sorunlara çözüm geliştirmeyi amaçlayan, multidisipliner ekiplerle birlikte yeni uygulamaları, teknolojileri, prototipleri ve iş modellerinin geliştirilmesine odaklanan etkinliklerdir.

Odak Konu

Günümüzde, şehir içi ulaşımın verimliliği ve sürdürülebilirliği, farklı ulaşım modlarının entegrasyonu ve aktarma süreçleri ile yakından ilişkilidir. Ancak, bu süreçlerde yaşanan aksaklıklar, kullanıcıların konforunu ve memnuniyetini azaltmakta, çevreci ulaşım yöntemlerine olan talebi düşürmektedir. Bu nedenle, ulaşım ve mobilite merkezlerinin yeniden tasarlanması, farklı toplu ulaşım modları arasındaki geçişkenliğin ve erişilebilirliğin artırılması büyük bir önem taşımaktadır.

Mobilite merkezleri fiziksel bir yapının ötesinde farklı mobilite modlarının kullanıcılarla buluşturulduğu hibrit yapılar olarak kurgulanmalıdır. Bu amaçla, farklı ulaşım modlarının entegrasyonunu, optimizasyonunu sağlayacak aynı zamanda halkın karar alma süreçlerine katılımı ve kendileri ve çevre için en uygun mobilite modlarını seçmeleri için doğru bilgiye ve doğru tercihlere erişmelerini sağlayacak yenilikçi ve teknolojik çözümler geliştirmek oldukça önemlidir.

“Mobilite Merkezleri” üzerine odaklanacak Kentsel Hareketlilik Citythonu’nun hedefi, sürdürülebilir ve dayanıklı kentsel mobiliteyi desteklemek için çözümler üretmek ve bu çözümleri şehirlerin kullanımına açmaktır. Bu kapsamda mobilite merkezleri için belirlenen 3 odak konu aşağıdaki gibidir:  

  • Odak #1: Entegrasyon & Optimizasyon

Farklı ulaşım modlarının birlikte çalışırlığını ve optimizasyonu destekleyecek, ücretlendirmeleri daha kullanıcı odaklı düzenleyen ve bilgilendirme süreçlerini kolaylaştıran yenilikçi çözümler ve farklı ulaşım modları arasındaki etkileşimi ve geçişkenliği kolaylaştıran yenilikçi çözümler.

  • Odak #2: Katılım

Mobilite merkezlerinin ve ulaşım modlarının tasarımı sürecinde, halkın ihtiyaçlarına ve geri bildirimlerine dayalı olarak kullanıcı odaklı tasarımların geliştirilmesi ve halkın katılımını artırmak için yenilikçi çözümler.

  • Odak #3: Davranış Değişikliği

Mobilite merkezlerinin ve farklı ulaşım modlarının kullanımını arttırmak ve desteklemek için davranış değişikliğini destekleyecek yenilikçi çözümler.

Neden Kentsel Hareketlilik Citythonu?

Citython’un amacı, kentlerin karşılaştığı mobilite zorluklarını analiz ederek olası çözümleri ortaya çıkarmaktır. Farklı alanlardan ve uzmanlıklardan gelen, profesyonellerden oluşan multidisipliner ekipler, kente ve kent sakinlerine yönelik belirlenen zorluklara ve ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunmak için yarışacaktır. Citython’un hedefi, Türkiye’deki girişimciler, akademisyenler ve profesyonelleri çekerek, tedarikçiler ve/veya ticari ortaklarla birlikte en yenilikçi çözümleri üreten bir referans etkinlik olmaktır.

Ayrıca, başarılı ekipler, EIT UM RIS Hub Türkiye tarafından düzenlenen Innomotion Hızlandırıcı Programı’na; Farplas/Fark Labs ve Sabancı Üniversitesi tarafından ayrı ayrı yürütülen Tübitak 1512 BİGG programlarına katılma şansı elde ederek çözüm önerilerini geliştirebilmeleri için eğitim ve mentorluk destekleri alacaklardır. (Farplas/Fark Labs programı kapsamında Think BİGGER / Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen BiGG3INN programlarına katılım imkânı sunulacak)

Innomotion’da yer alma hakkı kazanan start-uplara EIT Urban Mobility tarafından özel fon ve yatırım fırsatlarına başvuru imkânı sağlanacaktır. Tübitak 1512 programlarında yer almaya hak kazanan ekipler ise TÜBİTAK tarafından %3 hisse karşılığı verilen 900.000 TL’lik yatırım desteğini alma şansı elde edecektir. Ayrıca, kazanan ekibin önerdiği çözümün, Citython partnerleriyle birlikte geliştirilerek hayata geçirmesi hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

  • Belirlenen konu başlıkları özelinde çözümler geliştiren ve çözümü Citython boyunca İBB ekipleri ve mentorlar tarafından alacağı geri bildirimlerle İstanbul’un ihtiyacına yönelik geliştirmek isteyen girişimciler ve iş profesyonelleri,
  • Belirlenen konular özelinde çalışmalar yapan ve bu çalışmalarını girişim haline getirmek isteyen akademisyenler.
  • Konularla ilgilenen, fikri olan ve oluşturulacak ekiplere tecrübeleri ile destek sunabilecek kişiler.

Konum

  • 15 Aralık 2023 – Çevrimiçi olarak düzenlenecektir
  • 16-17 Aralık 2023 – Katılımcılar konum bağımsız çalışmalarını yürütecektir.
  • 18-19 Aralık 2023 – Fark Labs İstanbul Maslak ofisi

Program Akışı

  • Programa kabul edilen ekiplere ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.