EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye

EIT URBAN MOBILITY
RIS HUB TÜRKIYE

EIT URBAN MOBILITY RIS HUB TÜRKIYE

EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye (Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik Bölgesel Planlama Merkezi), Türkiye’de kentsel hareketlilik alanında farkındalığı artırmak, yeni kentsel hareketlilik teknolojilerini paylaşmak, yerel paydaşları uluslararası EIT Kentsel Hareketlilik topluluğuyla buluşturmak üzere, Sabancı Üniversitesi ve PwC Türkiye işbirliğinde, Fark Labs ve Farplas Otomotiv öncülüğünde faaliyet gösteriyor. Merkez aracılığıyla girişimlere mentorluk, networking, bilgiye ve finansmana erişim, EIT ekosistem ortaklarıyla buluşma gibi olanaklar sunuyoruz.

2021’de kurulan EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye, çok disiplinli bir yaklaşımla Türkiye’de yeni fikirler, yöntemler ve sistemler geliştiren bir topluluk kurabilmek için çalışıyor. Şehirleri yaşanabilir kılmanın tüm kentsel hareketlilik paydaşlarının (özel şirketler, girişimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, belediyeler, kamu kurumları ve STK’lar) işbirliğini gerektirdiğine inanıyoruz.

FAALİYETLER

Innomotion Kentsel Hareketlilik Hızlandırma Programı

Kentsel hareketlilik girişimlerini hızlandırıyoruz, diğer EIT Urban Mobility hızlandırıcı programları, Fark Labs Better Future Path programı ve İstanbul'daki Urban Mobility Living Lab ile işbirliği halinde girişimlerin yeni bağlantılar kurmalarına ve gelişmelerine yardımcı oluyoruz.

KEŞFET

Connect4Mobility

Connect4Mobility, kentsel hareketlilik alanında farkındalığı artırmak, Türkiye'nin kentsel hareketlilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu alandaki boşlukları tartışmaya açmak üzere çeşitli kurumları bir araya getiren bir ekosistem etkinliğidir. Ayrıca, katılımcıların Innomotion programı girişimleri hakkında daha fazla bilgi edinebileceği bir buluşma yeri olarak hizmet vermektedir.

KEŞFET

Kentsel Hareketlilik Atölyeleri

Kentsel Hareketlilik Atölyeleri

RIS Hub Türkiye Konsorsiyumu, Türkiye'deki kentsel hareketliliğin güncel koşullarını değerlendirmek üzere kentsel hareketlilik uzmanları, düşünce liderleri ve diğer paydaşlarla üç ayda bir toplanıyor. Kentsel hareketlilik ekosistemindeki problemleri ve fırsatları ele alarak girişimlerin yetkinliklerini daha da geliştirmeleri için yeni iş ve işbirliği modelleri tasarlıyor.

Planlanan Diğer Faaliyetler

Planlanan Diğer Faaliyetler

  • Kentsel hareketlilik problemlerine çözüm geliştirmek için hackathon’lar
  • EIT Urban Mobility açık çağrıları için proje başvurusu desteği
  • EIT Urban Mobility açık çağrılarının ve programlarının tanıtımları için etkinlikler
  • Türkiye’de kentsel hareketliliğe ilişkin farkındalığı artırmak için eğitim seminerleri

KONSORSİYUM

Fark Labs
PWC
Sabancı Üniversitesi
Farplas

Bu faaliyetler, bir Avrupa Birliği kuruluşu olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (EIT) girişimi EIT Urban Mobility tarafından desteklenmektedir. EIT Urban Mobility, kentsel alanları daha yaşanabilir kılmak üzere mobilite alanında olumlu değişimi hızlandırmaya katkıda bulunur. Daha fazlası için: eiturbanmobility.eu

PROJE EKİBİ

Ömer Hantal
Farplas Otomotiv – Proje Koordinatörü

Ceren Çakır
Fark Labs – Hızlandırma Programı

Aslı Ertan
PwC – İnovasyon Faaliyetleri

Abdurrahman Türk
PwC – İnovasyon Faaliyetleri

Can Kartoğlu
Sabanci Üniversitesi – Eğitim Faaliyetleri

Emre Elmas
Farplas Otomotiv – Destek